PRIVACYVERKLARING

/PRIVACYVERKLARING
PRIVACYVERKLARING 2018-09-17T22:41:16+02:00

Privacyverklaring Laatste update 24 mei 2018

In deze privacyverklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden.  De privacy verklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Ik ga als volgt om met de persoonsgegevens op de mailinglijst: Hierop staan naam en e-mailadres, soms ook adresgegevens en telefoonnummer. Ik gebruik deze gegevens alleen om nieuwsbrieven rond te sturen en zo nodig facturen aan te maken. Alles staat goed beveiligd in een digitaal bestand.Ik ben de enige die toegang heeft tot mijn klantenbestand.

Wat betreft mijn verslaglegging van coachsessies: Ik werk met papieren cliëntendossiers, deze worden in een afgesloten kast bewaard. Ik ben ZZP-er en de enige die toegang heeft tot de dossiers. Vanuit de beroepscode heb ik een beroepsgeheim.